konkurs-sztuki-ludowej_czestochowa

Ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa to główne cele VII Konkursu Sztuki Ludowej organizowanego przez Muzeum Częstochowskie. Konkurs skierowany jest do twórców ludowych i osób zajmujących się wycinanką i koronką inspirowaną kultura ludową.

Muzeum Częstochowskie od 2000 r., cyklicznie co trzy lata, organizuje konkursy poświęcone sztuce ludowej. Wydarzenie towarzyszy Dniom Europejskiej Kultury Ludowej. W dwóch pierwszych edycjach uczestniczyli twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki. W 2006 r. organizatorzy zaprosili do udziału rzeźbiarzy i malarzy, kolejna edycja o charakterze międzynarodowym, zatytułowana „Z nitki i z gliny”, obejmowała garncarstwo, tkactwo, koronkarstwo, hafciarstwo i krawiectwo strojów ludowych. Uczestniczyli w niej poza artystami z Polski także wytwórcy mieszkający w Czechach, Słowacji, na Litwie i Ukrainie. Edycja z 2012 r., również o charakterze międzynarodowym, poświęcona była wycinance polskiej i żydowskiej i zatytułowana była „Wycinanki niezaplanowane”. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali wówczas twórców z Polski i Izraela.

VI Konkurs Sztuki Ludowej – „Z tradycji wzięte, na nowo wycięte” – poświęcony był wycinankom z papieru inspirowanym szeroko rozumianą kulturą tradycyjną. Ponieważ temat okazał się niezwykle inspirujący i niezgłębiony, Organizator postanowił edycję VII poświęcić wycinance oraz koronce.

Ideą konkursu „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki” jest ukazanie aktualnego stanu tradycyjnego wycinankarstwa oraz koronkarstwa, jak również próba uchwycenia i zaprezentowania transformacji, jakie zachodzą w tych dwóch dziedzinach twórczości ludowej.

Celem przedsięwzięcia jest również edukacja oraz popularyzacja rękodzieła jako materialnego dziedzictwa kulturowego.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wystawa pokonkursowa, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace. Otwarcie wystawy odbędzie się 1 września 2018 roku. Ekspozycji towarzyszyć będzie bogato ilustrowany katalog.

Zgłoszenia należy wysyłać do 30 czerwca 2018 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miasta
Częstochowy.

Do pobrania

Karta zgłoszenia
Regulamin konkursu
Kwestionariusz

Więcej informacji na stronie www.muzeumczestochwa.pl