Medal 700-lecia Miasta Lublin dla STL

Medal 700-lecia Miasta Lublin dla STL

Stowarzyszenie Twórców Ludowych otrzymało Medal 700-lecia Miasta Lublin przyznany przez Prezydenta Miasta – dr Krzysztofa Żuka.

Wręczenie odbyło się 12 sierpnia podczas Jarmarku Jagiellońskiego, którego STL od początku jest współorganizatorem. Medal z rąk Zastępcy Prezydenta ds. Kultury Krzysztofa Komorskiego odebrał prezes STL Waldemar Majcher.

W uzasadnieniu czytamy:

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

Medal 700-lecia Miasta Lublin

Wyjątkowy medal przyznawany przez Prezydenta Miasta Lublin w roku jubileuszu 700-lecia Lublina. Honorowe wyróżnienie nadawane osobom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Jest to obok medalu Unii Lubelskiej najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin.

Dana osoba, organizacja lub instytucja może zostać nagrodzona medalem jednokrotnie.

Dziękujemy serdecznie za wyróżnienie!