kolberg-2018-20-1112x742

fot. K. Butryn

Zasłużeni dla kultury ludowej muzykanci, zespoły folklorystyczne poeci, twórcy ludowi, oraz animatorzy i instytucje otrzymały Nagrody im. Oskara Kolberga. Uroczysta gala wręczenia nagród z udziałem ministra kultury, wicepremiera Piotra Glińskiego odbyła się 6 czerwca 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie .

Tegoroczne Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” zostały wręczone po raz czterdziesty trzeci. Jest to wyróżnienie w  dziedzinie polskiej kultury ludowej o najwyższym prestiżu przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od pierwszej edycji w 1974 roku nagrodzono dotychczas 735 laureatów.

„Dzisiejsza uroczystość jest znakomitą okazją do podkreślenia znaczenia kultury ludowej – jednego z fundamentów tworzących tożsamość narodową, decydującego o bogactwie i różnorodności kulturowej, stanowiącego istotny element współczesnego obrazu kulturowego Polski i świata (…)”  – mówił podczas uroczystości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Miło nam, że wśród nagrodzonych znaleźli się twórcy ludowy należący do naszego Stowarzyszenia.

Laureatami 43. edycji nagrody w kategorii plastyka i folklor muzyczno-taneczny zostali: Romuald Jędraszak – muzyk i nauczyciel gry na wielkopolskich instrumentach ludowych; Stanisława Kowalska – hafciarka i twórczyni czepców wielkopolskich; Roman Prószyński – mistrz w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej, wykonawca pisanek i wycinanek; Danuta Radulska – twórczyni podlaskich tkanin dwuosnowowych i Halina Witkowska – kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej.

Nagrodę odebrał również 92-letni Leon Lewandowski muzykant solista, członek Kapeli Ludowej „Brzeziny”.

W kategorii pisarstwo ludowe nagrodę otrzymała poetka Sabina Szymbor, zaś w kategorii kapela ludowa nagrodę otrzymała Kapela Lipców z Wygnanowa. W tym roku wyróżniono również dwa zespoły folklorystyczne Regionalny Zespół Pieśni i Tańca “Markowianie” oraz Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca “Sierakowice”.

Nagrodę dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów dostali: Władysław Dubaj – animator kultury ludowej, organizator i dokumentalista regionalnej i ogólnopolskiej sceny teatrów wiejskich oraz Joanna Prętkowska – regionalistka, animatorka kultury biskupiańskiej.

Wyróżnienia honorowe przyznawane instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru otrzymali Polski Zespół Folklorystyczny „MAZURY” – Millet – Paraná (Brazylia) oraz Redakcja Kwartalnika Polonijnego „Tatrzański Orzeł”, Hasbrouck Heights, New Jersey (Stany Zjednoczone).

Podczas uroczystości po raz czwarty wręczony został również dyplom dla Ambasadora Kultury Tradycyjnej. Trafił on w ręce przedstawiciela samorządu, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie. Tytuł otrzymała Małgorzata Jendrysik – sołtys sołectwa Świbie w województwie śląskim.

Organizację konkursu sprawuje Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i jego oddziałem – Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze. Fundatorami nagród finansowych są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Laureaci otrzymali Medale im. Oskara Kolberga według projektu Anny Jarnuszkiewicz oraz pamiątkowe dyplomy. Partnerami wydarzenia był Program 2 Polskiego Radia, Stowarzyszenie Twórców Ludowych oraz Zamek Królewski w Warszawie.

Czytaj więcej na www.kulturaludowa.pl