Ochrona dziedzictwa kulturowego – zadania, priorytety, narzędzia

Kolejna odsłona Ogólnopolskiej Konferencji Kultury. 17 grudnia br. w Rzeszowie dyskusja nt. ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kultury jest środowiskowa debata ukierunkowana na wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce. Na Konferencję składa się cykl 11 sympozjów oraz konferencja podsumowująca.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych reprezentować będą: Ryszard Rabeszko, Paweł Onochin, Grzegorz Gordat, Magdalena Cięciwa oraz Katarzyna Smyk z Rady Naukowej STL.

10:00 – Otwarcie konferencji

10:30–11:30 – W kierunku ustawy o ochronie dziedzictwa kulturowego
Katarzyna Zalasińska, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN
Hanna Schreiber, Uniwersytet Warszawski, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

11:30–13:30 – Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego – cele i zadania

Moderator: Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Uczestnicy dyskusji:
Romana Agnel, Cracovia Danza
Grzegorz Gordat, Stowarzyszenie Serfenta
Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Paweł Onochin, Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Bożenna Pawlina Maksymiuk, Nadbużański Uniwersytet Ludowy
Jan Prządka, Stowarzyszenie Muzyków ludowych
Sławomir Ratajski, Polski Komitet ds. UNESCO
Katarzyna Sadowska-Mazur, Narodowy Instytut Dziedzictwa
Andrzej Sar, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

13:30–14:00 przerwa kawowa

14:00–15:30 – Narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego

Moderator: Katarzyna Zalasińska, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

Uczestnicy dyskusji:
Monika Cornell, Państwowy Instytut Wydawniczy
Monika Drela, Uniwersytet Wrocławski
Magdalena Marcinkowska, Uniwersytet Gdański
Adrian Niewęgłowski, UMCS
Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

15:30 Obiad

Więcej na www.konferencjakultury.pl