konferencja-kultury

6 września w Lublinie odbędzie się debata na temat twórcy ludowego we współczesnym świecie i realiów jego funkcjonowania.

Debata odbędzie się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Ma ona na celu “wielowątkową środowiskową dyskusję ukierunkowaną na podsumowanie postulatów, wypracowanie propozycji i przygotowanie do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najbardziej ważkie potrzeby artystów i organizatorów życia artystycznego w Polsce.“

Otwierające Konferencję pięć sympozjów tematycznych, poświęcone będą kolejnym dziedzinom sztuki: muzyce, tańcu, teatrze, sztukach plastycznych oraz kulturze ludowej. Plenarne obrady zaprogramowane z udziałem środowiskowych autorytetów, artystów i organizatorów mają za zadanie omówienie najistotniejszych zagadnień wiążących się z aktualnym stanem kultury w Polsce, zarówno w jej wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Przedmiotem debaty staną się m.in. kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami.

Sympozja tematyczne zaplanowane są na wrzesień 2017 roku, każde z nich odbędzie się w innym mieście:

  • 4–5 września Wrocław – Muzyka
  • 6 września Lublin – Kultura ludowa
  • 12 września Gdańsk – Teatr
  • 14–15 Kraków – Sztuki wizualne
  • 18 września Bytom – Taniec

Ponadto zaplanowano serię sześciu sympozjów regionalnych, które odbędą się w listopadzie oraz grudniu 2017 roku.

Serdecznie zachęcamy twórców ludowych do udziału w konferencji.

Rejestracja na konferencję za pomocą strony: https://bilety.nifc.pl/rezerwacja/termin.html?idg=5&id=0&date=2017-09-06

Program i szczegóły na stronie: www.konferencjakultury.pl