poezja

REGULAMIN
XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”.

Cele konkursu:

Konkurs poetycki daje możliwość uczestnikom zaprezentowania dorobku literackiego i jego ocenę w konfrontacji z innymi poetami ludowymi z Polski.

Warunki uczestnictwa:

– w Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członkowie Klubu Twórców Ludowych Krasnostawskiego Domu Kultury, oraz członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej

– na Konkurs autor może nadesłać zestaw wierszy o dowolnej tematyce (od dwóch do czterech utworów) w trzech identycznych egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu do dnia 29.09.2017 r. do godz. 17:00 na adres:
Krasnostawski Dom Kultury
Ul. Okrzei 10
22-300 Krasnystaw
Z dopiskiem „Konkurs poetycki”

Teksty należy opatrzyć godłem, którego powtórzenie powinno znajdować się też na kopercie, wewnątrz której autor podaje dane personalne według wzoru: Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon

Nie można przysyłać wierszy wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Nadesłanych prac Organizator nie odsyła i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych z zachowaniem praw autorskich (katalog Przeglądu Twórczości Ludowej itp.) oraz dokonywania w nich skrótów lub adiustacji.

Nadesłane utwory oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatora – Krasnostawski Dom Kultury, którego pracownik jest Sekretarzem Jury bez prawa głosu.

Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.

Uczestnik składając prace na Konkurs jednocześnie akceptuje wszystkie warunki regulaminu.

W sprawach spornych decyduje Organizator i jego decyzje są ostateczne.

Wręczenie nagród finansowych i dyplomów oraz prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas podsumowania XX Przeglądu Twórczości Ludowej w dniu 25 października 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Osoba do kontaktu ze strony Organizatora:
Marta Zorska-Swatowska – Instruktor KDK
Tel. 82 576 22 18 lub 665 437 017