Konkurs poetycki dla członków STL, Klubu Twórców Ludowych Krasnostawskiego Domu Kultury oraz członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej. Zgłoszenia do 30 września br.

REGULAMIN
XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej „Snuje się nitka życia przez świat”

Cel Konkursu:
Konkurs poetycki daje uczestnikom możliwość zaprezentowania dorobku literackiego i jego ocenę w konfrontacji z innymi poetami ludowymi z Polski.

Warunki uczestnictwa:
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członkowie Klubu Twórców Ludowych Krasnostawskiego Domu Kultury oraz członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej

2. Na Konkurs autor może nadesłać jeden zestaw wierszy o dowolnej tematyce (od dwóch do czterech utworów) w trzech identycznych egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu do dnia 30.09.2016 r. do godz. 17:00 na adres:

Krasnostawski Dom Kultury
ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw
z dopiskiem „Konkurs poetycki”

3. Teksty należy opatrzyć godłem, którego powtórzenie powinno znajdować się też na kopercie,wewnątrz której autor podaje dane personalne według wzoru: Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon

4. Nie można przysyłać wierszy wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

5. Nadesłanych prac Organizator nie odsyła i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocyjnych z zachowaniem praw autorskich (katalog Przeglądu Twórczości Ludowej itp.) oraz dokonywania w nich skrótów lub adiustacji.

6. Nadesłane utwory oceni profesjonalne Jury powołane przez Organizatora – Krasnostawski Dom Kultury, którego pracownik jest Sekretarzem Jury bez prawa głosu.

7. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.

8. Uczestnik składając prace na Konkurs jednocześnie akceptuje wszystkie warunki regulaminu.

9. W sprawach spornych decyduje Organizator i jego decyzje są ostateczne.

Wręczenie nagród finansowych i dyplomów oraz prezentacja najlepszych wierszy nastąpi podczas podsumowania XX Przeglądu Twórczości Ludowej w dniu 19 października 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Marta Zorska-Swatowska – Instruktor KDK, Tel. 82 576 22 18 lub 665 437 017