Stowarzyszenie Twórców Ludowych zaprasza na spotkanie podsumowujące 46. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka. W tym roku na konkurs nadesłano 90 zestawów poetyckich i 47 prozatorskich. Pierwsze miejsce w dziedzinie prozy przyznano Danucie Ewie Skalskiej („Słonecznik”) za utwór Upiór. W dziedzinie poezji Jury pierwszej nagrody nie przyznało.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2017 (wtorek) o godzinie. 11 w siedzibie Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Janowi Pockowi.

W tym roku mija bowiem 100 lat od urodzin słynnego polskiego poety ludowego Jana Pocka (1917-1971). Z tej okazji Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie w ramach projektu „Wielki powrót czyli Rok Jana Pocka” przygotowały szereg działań, które mają przypomnieć postać i twórczość artysty wywodzącego się z Kalenia na Lubelszczyźnie m.in. konferencja naukowa „Jan Pocek. Ponadczasowy wymiar dzieła literackiego”, druk poezji poety, telewizyjna emisja filmu „Z pola”.

Jednym z głównych elementów obchodów jest również tegoroczny Konkurs.

Protokół konkursu oraz lista laureatów.

* * *
Jan Pocek – poeta ludowy urodzony w 1917 r. w Zabłociu k. Markuszowa, pow. Puławy, zmarł w 1971 r. w Kaleniu. Debiutował w „Wiciach” (1935). W czasie okupacji drukował w prasie konspiracyjnej, działał w Związku Pisarzy Polskich i grupie pisarzy ludowych „Wieś Tworząca”. Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne we wsi Kaleń, pracował też jako dziennikarz „Gromady – Rolnika Polskiego”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Klubu Pisarzy Ludowych, członek – założyciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych w 1968 r., odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1969). Jest przede wszystkim autorem wierszy, drukował w prasie codziennej, pismach literackich i w wielu antologiach. Autorskie edycje jego twórczości: Zgrzebne pieśni (1947), Malwy (1963), Wiersze (1973), Poezje (1980), Głosy Ziemi (1981), Poezje wybrane (1988). W roku 1962 nakręcono film o J. Pocku „W polu”. W 1989 r. Józef Zięba opublikował książkę „Jan Pocek 1917 – 1971”. W 1972 r. po raz pierwszy przyznano Nagrodę Artystyczną im. J. Pocka ustanowioną przez „Chłopską Drogę”. W tym też roku STL zaczął organizować dla swoich członków coroczny Konkurs Literacki im. J. Pocka. W 1983 r. w Markuszowie przy głównej ulicy wystawiono pisarzowi pomnik autorstwa Jarosława Furgały – członka STL.