13 lutego w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego STL.

Spotkanie dotyczyło przede wszystkim kierunków działań na 2016 rok, zakresu działalności Galerii wystawienniczej STL oraz spraw związanych ze zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi.