Pałac Prezydencki w Warszawie, By Marcin Białek, via Wikimedia Commons

Pałac Prezydencki w Warszawie, By Marcin Białek, via Wikimedia Commons

Miło nam poinformować, że 11 września Prezydent RP Andrzej Duda, powołał Prezesa Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Waldemara Majchera w skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu odbyło się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

niepodlegla-prezydent-prezes

Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i będzie on realizowany poprzez 3 cele szczegółowe: realizację wysokiej jakości projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości; poprzez włączenie obywateli we współtworzenie obchodów i poprzez upowszechnianie opartego o wartości międzynarodowego wizerunku Polski.

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości STL planuje zorganizować dla twórców ludowych konkurs jubileuszowy na sztukę ludową wraz z wystawą pokonkursową.

Zobacz relację ze spotkania
(Waldemar Majcher – 33:24 min.)

Źródło: www.prezydent.pl