Jan Pocek, fot. K. Butryn

Jan Pocek, fot. K. Butryn

W 2017 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłosił w formule otwartej XLVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka. Na konkurs nadesłano 90 zestawów poetyckich i 47 prozatorskich.

W dniu 4 grudnia 2017 roku w Lublinie jury obradujące w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski, mgr Halina Kosienkowska-Ciota, mgr Katarzyna Kraczoń (sekretarz konkursu), dr Donat Niewiadomski (przewodniczący jury) nie przyznało I nagrody w dziedzinie poezji.

Nagrodę II za zestawy wierszy uzyskali: Joanna Bolimowska („Cztery kolory”), Halina Graboś („Gałązka topoli”), Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) oraz Anna Piliszewska („Źdźbło”) za utwór Chrystusek lipowy.

Nagrodą III uhonorowano: Marka Klamczyńskiego („Klon”) za wiersze Sól ziem i List, a za zestawy utworów – Małgorzatę Borzeszkowską („Z drewna”), Teodorę Marię Pikułę („Szamanka”), Iwonę Swierkulę („Bamber”).

Wyróżnienia w poezji otrzymali: Małgorzata Borowiec („Dżepetto”) za wiersz Chrystus Frasobliwy, Józef Chojnacki („Ostrożeń”) za zestaw, Tadeusz Dejnecki („Satyr”)
za zestaw, Ewa Jowik („Szczypawka”) za wiersze Mała wioska i Chleb, Marta Jurkowska („Mleko”) za wiersze Pod tym samym słońcem oraz Wrześniowe popołudnie na wsi,  Barbara Kołacz („Folkowa nuta”) za utwory Babcia i Dożynki, Janusz Koryl („Siekiera”) za zestaw, Waleria Prochownik („Skorpion”) za utwory Modlitwa wieczorna i Podziękowanie, Katarzyna Maria Zychla („Delicius”) za zestaw.

Jury przyznało także nagrody specjalne za wiersze poświęcone patronowi konkursu. Otrzymali je: Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) za wiersz Poeto Janie, Joanna Bolimowska („Cztery kolory”) za utwór Do Jana Pocka oraz Piotr M. Nowak („Złote serce”) za Posłowie do wierszy Jana Pocka. Nagrodą specjalną postanowiono także uhonorować wiersze nawiązujące do poetyki poezji ludowej. Wśród laureatów znaleźli się: Florianna Kiszczak („Konwalia”) za utworem Przepióreczka oraz Marek Mioduszewski („Skudny”) za wierszami Hej do miasteczka jadę i Słoneczko.

W prozie I nagrodę przyznano Danucie Ewie Skalskiej („Słonecznik”) za utwór Upiór, II nagrodą uhonorowano Zofię Przeliorz („Karafijoł”) za opowieść wierzeniową Meluzyna, Monikę Biek-Grąz („Jaga”) za utwór Znaki, Elżbietę Marię Grymel („Ligawka”) za opowiadanie Ło zbóju Madeju oraz Walerię Prochownik („Skorpion”) za zestaw.
III nagrodę otrzymują Jolanta Boguszewska („Błękitna wilczyca”) za zestaw, Elżbieta Wójtowicz („Czeremcha”) także za zestaw i Kazimierz Surzyn („Izydor”) za tekst Jak to diabeł chłopu służył.

Wyróżnienia w prozie otrzymali: Anna Błachucka („Tamte łąki”) za tekst Siódmaha,  Genowefa Iwanek („Ludzie wiara”) za zestaw, Janina Karasiuk („Macierzanka”) za utwór O mądrym Antosiu,  Florianna Kiszczak („Konwalia”) za przekaz Trzy rady, Stanisław Ptaszek („Kurcobel”) za utwory Zbójeckie jaty i Kolędowe spominki, Maria Tomasik („Sądkowianka”) za zestaw.

Nagrodę specjalną w tej dziedzinie, za tekst Babskie stropiynie napisany gwarą, otrzymuje Anna Małgorzata Repa („Baba”).

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów poetyckich był na ogół wyrównany i dość wysoki. Przeważały liryki refleksyjne o tematyce osobistej, poetyckie opisy przyrody oraz teksty wspomnieniowe utrzymane w stylistyce poezji ludowej. Liczniej też pojawiły się wiersze poświęcone Janowi Pockowi. W niektórych utworach można zaobserwować nadmierne operowanie schematami oraz brak harmonii między językiem a odczuwaniem świata w nich przedstawianego. Konkurs w tej formule należy kontynuować.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia o godz. 11 w siedzibie STL, ul. Grodzka 14, Lublin.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa dedykowana Janowi Pockowi.

Jury konkursu
Jan Adamowski
Halina Kosienkowska-Ciota
Katarzyna Kraczoń
Donat Niewiadomski