Informujemy o możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Termin nadsyłania prac oraz dokumentacji do 31 sierpnia 2018 roku.

Szczegóły na stronie www.zgstl.pl/czlonkowie-stl/zostan-czlonkiem-stl oraz pod nr tel. (81) 532 49 74