stypendium_czerwona_min

Zapraszamy twórców ludowych do składania wniosków o  stypendia artystyczne ministra kultury. Termin składania dokumentów upływa 3 października 2017 r.

Stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia.

Jedną z dziedzin, w której przyznawane są stypendia jest twórczość ludowa.

Projekty o charakterze edukacyjnym mające na celu naukę i przekaz unikalnej wiedzy i umiejętności – w dziedzinie sztuki i rękodzieła ludowego oraz w zakresie tradycji muzycznych. Projekty dotyczące reaktywowania i ożywiania dawnych, specyficznych dla danego regionu zjawisk i elementów kulturowych (m.in. obrzędów, zwyczajów, rękodzieła, gwary, architektury). Projekty o charakterze artystycznym, w tym inspirowane twórczością ludową: koncepcja i wykonanie (np. cyklu, zestawu tematycznego) oryginalnych prac zarówno form nowatorskich, jak i ściśle nawiązujących do tradycji danego regionu.

Projekty o charakterze badawczo-dokumentacyjnym z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego: przekazów ustnych, gwar i dialektów, sztuk widowiskowych, tradycji muzycznych, zwyczajów, obrzędów i rytuałów, rękodzieła ludowego oraz współczesnych zjawisk z zakresu folkloru słowno-muzycznego i tanecznego, sztuk wizualnych, zdobniczych i architektury regionalnej, obrzędowości i obyczajowości, języka regionalnego i gwary.

  • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów (mistrz i uczeń), szkoleń, opracowywania autorskich programów i materiałów edukacyjnych.
  • Opracowanie nowatorskich form ochrony, działań animacyjnych, popularyzacji zapomnianych zwyczajów, obrzędów itp.
  • Wykonanie (np. cyklu, zestawu tematycznego) oryginalnych prac i wytworów w zakresie rękodzieła i sztuki wyobrażeniowej, ludowych instrumentów muzycznych, widowisk teatralnych i obrzędowych, utworów muzycznych zarówno form nowatorskich, jak i ściśle nawiązujących do tradycji danego regionu.
  • Prowadzenie badań terenowych, dokumentacja fotograficzno-filmowa, opracowywanie materiałów.

Szczegóły na stronie: www.bip.mkidn.gov.pl