W skansenie przy Muzeum Łowiczu, można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach ludowych. Na wszystkich chętnych w sezonie letnim, czekają łowiccy twórcy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, specjalizujący się m.in. w garncarstwie, hafciarstwie, wycinankarstwie, rzeźbie, wikliniarstwie i papieroplastyce.

Organizatorem warsztatów jes Urząd Miejski w Łowiczu przy współpracy z Muzeum w Łowiczu i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.

Warsztaty ludowe w Łowiczu

Warsztaty ludowe w Łowiczu