Jarmark Wielkanocny w Białymstoku, fot. A. Sierko -Szymańska

Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia jest cykliczną imprezą etnograficzną odbywającą się od 1991 r. Organizatorzy jarmarku za cel stawiają promocję wśród mieszkańców Podlasia bogatych tradycji sztuki i rękodzieła ludowego związanego ze świętami wielkanocnymi.

Obok pisankarek z okolic Lipska, Siemiatycz, palmiarek słynnych palm wileńskich, plecionkarzy z koszyczkami na święconki, w jarmarku uczestniczą kontynuatorzy różnych dziedzin sztuki rękodzieła ludowego, m. in. kowalstwa, garncarstwa, tkactwa, rzeźbiarstwa, wycinankarstwa, wytwórcy łyżek, sit, drewnianych sprzętów gospodarstwa domowego z Polski, Litwy i Białorusi.

Wyroby wystawiają też producenci tradycyjnych produktów spożywczych – miodów, serów, wędlin, pieczywa, ciast (sękaczy, mrowisk, makowców), ogórków kiszonych i ziół z Polski i Litwy.

Na scenie wystąpią: Kapela Mietka Buraka, Andrzej Staśkiewicz z Kapelą Kurpiowską, Małgorzata Makowska i Edward Malinowski (harmonia pedałowa).

Jarmark odbędzie się w niedzielę 13 marca 2016 r. w godzinach 9.00-15.00 na Rynku wokół białostockiego Ratusza.

Organizator: Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Białostocki Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Więcej informacji:
Kurator jarmarku – Wojciech Kowalczuk
Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białystoku
Tel. 509 397 438
email: etnografia@muzeum.bialystok.pl

* Zdjęcie: Jarmark Wielkanocny w Białymstoku, fot. A. Sierko -Szymańska