Informujemy o możliwości przystąpienia do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Przyjęcia odbywają się jesienią każdego roku.

Termin nadsyłania prac oraz dokumentacji do 31 sierpnia 2020 roku.

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem przystąpienia twórców ludowych do naszego Stowarzyszenia oraz z ograniczeniami spowodowanymi epidemią koronawirusa przedłużamy termin przyjęć do 4 września br.

Posiedzenie Sekcji Sztuki Ludowej planowane jest na drugą połowę września. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.

Warunki przyjęć do STL

1. Zadeklarowanie woli wstąpienia poprzez wypełnienie deklaracji.

2. Pozytywna opinia Sekcji Sztuki Ludowej, która ocenia:

a) 5/10 reprezentatywnych prac, które należy nadesłać do oceny, ich zgodność z tradycją regionu, poziom artystyczny wykonanych dzieł, itp. – w przypadku kandydatów z dziedziny sztuki ludowej;

30/60 wierszy lub 10/20 utworów prozatorskich – w przypadku kandydatów z dziedziny literatury ludowej;

b) dorobek twórczy (udział w konkursach, wystawach, spotkaniach, publikacje itp.) – ksera dyplomów należy dołączyć do deklaracji, jeżeli kandydat brał aktywny udział w imprezach kulturalnych.

3. Ponadto pożądana jest opinia muzeum regionalnego, okręgowego lub opinia prezesa oddziału STL.

4. Kandydat nie powinien posiadać specjalistycznego wykształcenia, a jego twórczość powinna być związana ze środowiskiem wiejskim. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Sekcji Sztuki Ludowej, oficjalnego przyjęcia dokonuje Zarząd Główny STL.

Prace oraz dokumnatcję należy przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura ZG STL w Lublinie. Adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

Informacje pod nr. tel: (81) 532 49 74.

Po zakończeniu weryfikacji prace artystów przyjetych/nieprzyjętych odsyłane są pocztą (możliwy odbiór osobisty).

Pobierz:

Deklaracja członkowska

Warunki przyjęć