„Akademia Sztuki Ludowej” to całoroczny cykl warsztatów połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkich zainteresowanych.

Uczestnicy mają okazję poznać regionalne wzory i różne formy tradycyjnych wyrobów z różnych dziedzin sztuki ludowej, a następnie umiejętnie wykorzystywać
je we współczesnych przejawach życia codziennego.

Akademia Sztuki Ludowej 2018
Warsztaty wielkanocne
Warsztaty bożonarodzeniowe – zapisy

Akademia Sztuki Ludowej 2016
Warsztaty wielkanocne – informacja / Galeria zdjęć
Warsztaty bożonarodzeniowe – informacja