KulturaLudowa.pl jest pierwszym i jedynym ogólnopolskim portalem internetowym, w całości poświęconym tradycyjnej kulturze ludowej, a także jej przemianom i zjawiskom we współczesnym świecie.

Serwis tworzony i redagowany jest przez nasze Stowarzyszenie od 2008 roku i współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na portalu KulturaLudowa.pl znajdziemy:

  • – aktualne informacje o wystawach, spotkaniach, festiwalach, konkursach
  • – relacje z wydarzeń
  • – nowości wydawnicze i recenzje
  • – artykuły o sztuce i muzyce ludowej, o dawnych obrzędach i – zwyczajach, mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce
  • – biografie i sylwetki twórców ludowych, badaczy i animatorów
  • – informacje o zespołach i kapelach ludowych
  • – bazę teleadresową (instytucje, skanseny, muzea etnograficzne, muzea regionalne, izby regionalne, organizacje pozarządowe)
  • – wykaz publikacji dot. kultury ludowej: bibliografia i dyskografia
  • – archiwalne nagrania dźwiękowe
  • – filmy, fotografie i dokumenty

Do współpracy zostali zaproszeni najwybitniejsi etnografowie i badacze kultury tradycyjnej w Polsce.

Redakcja portalu 
Krzysztof Butryn (redaktor naczelny)
Paweł Onochin
Katarzyna Kraczoń

Kontakt z redakcją:
Portal KulturaLudowa.pl
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel./fax: 081 532 49 74
redakcja@kulturaludowa.pl (aktualności, wydawnictwa, patronaty)
info@kulturaludowa.pl (wydarzenia, kalendarz imprez)

www.facebook.com/KulturaLudowapl
www.youtube.com/user/kulturaludowatv

www.kulturaludowa.pl