Oddziały regionalne

Oddział Ziemi Kieleckiej

Rok powstania: 1971
Liczba twórców w oddziale: 61
Prezes: Andrzej Kozłowski
Opiekun: dr Alicja Turkszyn
Siedziba: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce, tel. (41) 365-51-00
Kontakt: luko7@interia.pl

Opis działalności:

Oddział swoim obszarem obejmuje województwo świętokrzyskie. Jest jednym z pierwszych powołanych Oddziałów STL w Polsce.

Twórcy zrzeszeni w Oddziale prezentują swoją indywidualną działalność podczas warsztatów, wystaw, prezentacji, konkursów w regionie, jak i w całej Polsce na licznych imprezach folklorystycznych. Współpracują z instytucją patronacką Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Członkowie Oddziału byli uczestnikami „Konkursu na wycinankę świętokrzyską”. Uprawiane dziedziny twórczości ludowej: rzeźbiarstwo, zabawkarstwo, plastyka zdobnicza i obrzędowa, kowalstwo, garncarstwo, kowalstwo, tkactwo, pisarstwo i folklor.