Twórcy ludowi - Oddział Opolski - Halina Jakubowska

Halina Jakubowska

Pisanki Oddział Opolski

Kontakt:

Tułowice (woj. opolskie)
ul. 1 Maja 6 49-130 Tułowice
tel. 793-478-199

Halina Jakubowska (ur. 1958 r.) jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2011  r.  w dziedzinie plastyki obrzędowej, wykonuje pisanki o wzorach wołyńskich metodą batikową.   

Zainteresowania twórczością ludową wykazywała już jako kilkunastoletnia dziewczyna, a umiejętności przejęła po swojej matce – Marii Rojek.

Zadebiutowała w 2010 r. udziałem w konkursie „Opolska Pisanka” zorganizowanym przez Tułowicki Ośrodek Kultury uzyskując wyróżnienie. Tułowice stanowią zagłębie pisankarskie, podczas gdy w innych częściach Opolszczyzny dominuje technika rytownicza tzw. kroszonki. W Tułowicach tradycja pisania wzorów „kiską” (pisak z metalową stalówką)  jest żywa od lat powojennych, kiedy na te ziemie ściągnęli wysiedleńcy z Wołynia.

Pisanki wołyńskie Haliny Jakubowskiej wyróżniają się precyzją wykonania tradycyjnych geometrycznych wzorów charakterystycznych dla pisania „kiską”, wyrazistością rysunku, harmonią kolorów i kompozycją opasującą całe jajko.

Twórczyni i jej działalność  twórcza publikowana była w prasie regionalnej, audycjach radiowych i telewizyjnych. Współpracuje z Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Prowadzi warsztaty i pokazy rękodzielnicze pisania pisanek metodą batikową.

Wystawy:

  • Wystawy zbiorowe, pokonkursowe w Tułowicach, Bierkowicach, Dzierżoniowie

Konkursy:

  • Konkurs  „Opolska Pisanka” zorganizowanym przez Tułowicki Ośrodek Kultury – wyróżnienie, 2010, 2011
  • Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach – I miejsce, 2013-2019
  • Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej „Kroszonki Opolskie” , zorganizowany przez Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach – I miejsce, 2014-2020 r.
  • Dolnośląski Przegląd Twórczości „Ludowe i Artystyczne Rękodzieło” w Dzierżoniowie – I miejsce, 2018 r.

Źródła i bibliografia:

  • Materiały i dokumenty zgromadzone w teczce osobowej twórczyni, Archiwum STL w Lublinie.

Galeria prac