Twórcy ludowi - Oddział Sądecko-Lachowski - Magdalena Cięciwa

Magdalena Cięciwa

Koronki Oddział Sądecko-Lachowski

Kontakt:

Marcinkowice, woj. małopolskie
33-393 Marcinkowice 356
tel: 668-367-220
cieciwa@tlen.pl

Magdalena Cięciwa reprezentuje jako jedyna w Polsce ginące rękodzieło koronkę klockową – zakopiańską. Zajmuje się również haftem lachowskim, wykonuje ręcznie stroje lachowskie, szczególnie koszule z haftem podegrodzkim. Pochodzi z rodziny, w której przekazywanie tradycji  lachowskich było czymś naturalnym, zwyczaje lachowskie w rodzinie z której pochodzi Magdalena Cięciwa były pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Już jako mała dziewczynka pomagała mamie krawcowej w hafcie i ręcznym wykańczaniu odzieży. W ósmej klasie szkoły podstawowej zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim w kategorii haftu. Jest mistrzynią w odtwarzaniu archiwalnych koronek, odtwarza koronki do strojów historycznych na podstawie zdjęć.

Techniki wykonywania koronek nauczyła się w 1997 r. od znanych koronczarek bobowskich, biegle ją opanowała zarówno w zakresie koronki wieloparkowej (tzw. „czeskiej”) jak i małoparkowej. Zna i stosuje wszystkie tradycyjne sploty koronczarskie występujące w ośrodku bobowskim. Koronki wykonuje z nici lnianych, zarówno bielonych jak i nie bielonych. Są to głównie tradycyjne w formie i rozwiązaniach artystycznych serwety koliste, owalne, bieżniki, kołnierze, mankiety. Korzysta głównie ze starych, bobowskich wzorników koronczarskich. Wykonuje również własne kompozycje inspirowane wzorami tradycyjnymi, doskonaląc swój warsztat i poszerzając zakres swoich umiejętności. Koronki Magdaleny Cięciwy wyróżniają się starannością technicznego wykonania ale też walorami artystycznymi, odznaczają się dużym wyczuciem kompozycji i inwencją twórczą. Należy niewątpliwie do najzdolniejszych i najmłodszych koronczarek, ale jest zarazem skromna i pracowita, ciągle poszukująca nowych rozwiązań. Zadebiutowała w 1998 r. udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Koronki Klockowej w Bobowej, uzyskując II nagrodę w kategorii koronek wieloparkowych i wyróżnieniem w kat. koronek małoparkowych.

Poza działalnością artystyczną udziela się także dla lokalnego środowiska, od kilkunastu lat prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, natomiast pracując jako instruktorka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu uczy techniki wykonywania koronek osoby niepełnosprawne uczestniczące w zajęciach. Organizuje także pokazy w szkołach i instytucjach kultury. Posiada własną pracownię twórczą, którą odwiedzają studenci i uczniowie różnych szkół w ramach uczestnictwa w szlaku tradycyjnego rzemiosła. W 2014 r. z własnej inicjatywy powołała Oddział Sądecko-Lachowski STL w którym pełni funkcję prezesa i opiekuna twórców – członków Oddziału. Obecnie już II kadencję pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego STL.

W 2010 r. reprezentowała Polskę w Shanghai na Word Expo na Światowej Wystawie pod hasłem „Better city – better live”. W 2016 r. zrekonstruowała wzór koronki klockowej pelerynki do stroju Heleny Modrzejewskiej dla Muzeum w Wilanowie

Do Stowarzyszenia Twórców Ludowych należy od 2005 r.

 Odznaczenia, nagrody:

 • „Zasłużony dla kultury polskiej”, 2008.
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2014
 • Nagroda jubileuszowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2018.

Wystawy:

Swoje prace prezentowała na licznych wystawach, zarówno indywidualnych (2014 r.) jak i zbiorowych (1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 r.)

Konkursy:

 • Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej w Bobowej – II nagroda w kategorii koronek wieloparkowych i wyróżnienie w kat. koronek małoparkowych, 1998.
 • Ogólnopolski Konkurs Koronki Klockowej w Bobowej – 2002 r. – I nagroda, II nagroda (2004 r., 2008 r., 2010 r.), III nagroda (2007 r.).
 • 2009 r.  i 2010 r.  nagroda za najlepsze prace prezentowane podczas Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu,
 • Konkurs Sztuki Ludowej – Malarstwo i Rzeźba – „Wiara, Nadzieja – Miłość” –  I nagroda  -2010 r..
 • IV Ogólnopolska Wystawa Rękodzieła Artystycznego „Z nici Ariadny 2012” w Łodzi – nagroda główna
 • 2012 r. , w 2013 r. –  II miejsce za rekonstrukcje wzoru i koronki do stroju scenicznego „Magda” Hermana Sudermana. W 2016 r. zrekonstruowała wzór koronki klockowej pelerynki do stroju Heleny Modrzejewskiej dla Muzeum w Wilanowie.
 • VII konkurs sztuki ludowej Ażurowe piękno, Częstochowa 2018.

Źródła i bibliografia:

 • Nasza koronka klockowa, Twórczość Ludowa, nr 1-2, 2010
 • Sądecznianin. Miesięcznik Regionalny, nr 7,2013
 • Sielskie życie. Siłą tradycji piękno natury, nr 3, 2014
 • Kurier Chełmiecki, nr 2, 2016
 • Koronka klockowa. Polskie Rękodzieło, Warszawa 2018

Inne źródła:

 • Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL