Twórcy ludowi - Oddział Białostocki - Marek Kozak

Marek Kozak

Wyroby kowalskie Oddział Białostocki

Kontakt:

Simuny, woj. podlaskie
tel. (85) 719 64 48
e-mail: rerrumart2010@gmail.com

Strona:

Marek Kozak (ur. 1957 r.) jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 2006  r. W 1995 r. zaczął pomagać w kuźni sąsiada Romualda Muszyńskiego, następnie przez kilka lat pracował w zespole kowalskim „Art. Ferrum” zdobywając nowe umiejętności i w stosunkowo krótkim czasie opanował technologię kucia.

Kowalstwo stało się dla Marka Kozaka głównym zajęciem zawodowym i życiową pasją. Od 2004 r. prowadzi własny warsztat kowalski. Marek Kozak reprezentuje zawód praktycznie już zanikający, ponieważ w województwie podlaskim tę dziedzinę twórczości kontynuuje zaledwie kilku kowali. Jego wyroby są bardzo różnorodne, w większości oparte na bogatych tradycjach podlaskiego kowalstwa. Charakteryzuje je duże wyczucie materiału, formy i kompozycji. Marek Kozak kuje kraty, bramy, balustrady, meble, świeczniki. Na uwagę zasługują jednak krzyże kowalskie nawiązujące do tradycyjnych wieńczących dawną architekturę sakralną – przydrożne kapliczki i wiejskie kościoły.  Prace autora prezentowane były na Targach Rzeźby, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej w Białymstoku a także na licznych jarmarkach i targasz sztuki ludowej.

W latach 2002 – 2004 brał udział w plenerach i konkursach kowalskich w Ropczycach i Zipliu (Litwa). W 2012 r. został stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania kultury. W 2014 r. prace Marka Kozaka prezentowane były na wystawie „Ku tradycji …” w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie.

Jego prace znajdują się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku a także u prywatnych kolekcjonerów.

Wystawy:

2014 r. – wystawa stypendialna „Ku tradycji …” w Galerii Sztuki Ludowej STL w Lublinie wspólnie z garncarzem Pawłem Piechowskim

Konkursy:

2002 r. – Ogólnopolski jarmark Kowalski – Ropczyce – III nagroda

2005 r. – I Podlaski Pokaz Kowalstwa Ludowego – Konkurs na Buławę Hetmańską – Juchnowiec Kościelny – II nagroda

Źródła i bibliografia:

Ankieta personalna, teczka osobowa – Archiwum STL