wydawnictwa-stlNiezwykle ważnym i trwałym elementem pracy Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest działalność wydawnicza, prezentująca z jednej strony osiągnięcia i poszukiwania naukowo-badawcze dotyczące kultury ludowej, z drugiej zaś strony pokazująca dorobek samych twórców oraz instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego polskich wsi.

Mimo różnorodnych trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność edytorską, w okresie 37 lat funkcjonowania STL udało się wydać drukiem wiele pozycji, z których znaczna część na trwałe weszła do historii kultury ludowej w naszym kraju. Było to możliwe dzięki pozyskiwaniu do współpracy w tym zakresie wielu znawców twórczości ludowej, w tym członków Rady Naukowej STL, oraz wielu twórców ludowych i miłośników polskiej twórczości ludowej.

Godnym podkreślenia jest to, iż w roku 1996 redakcja ogólnopolskiego kwartalnika Twórczość Ludowa została uhonorowana dyplomem i medalem przez Kapitułę Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera za szczególne zasługi w ochronie kultury staropolskiej i ludowej, zaś w 2002 roku Kolegium ­Redakcyj­ne tego pisma otrzymało wyróżnienie honorowe w konkursie Ludowe Oskary – za najciekawsze wydarzenie folklorystyczne roku 2001 w województwie lubelskim.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością wydawniczą (zobacz menu po prawej stronie).