Ukazał się kolejny już tomik poezji z serii Biblioteka „Dziedzictwo” STL. „Kwitną czeremchy i jarzębiny” to wydawnictwo prezentujące dorobek poetycki dwóch pisarek ludowych, mamy i córki: Krystyny Poczek i Elżbiety Wójtowicz.

Edycja Kwitną czeremchy i jarzębiny stanowi ewenement w dziedzinie literatury ludowej. W jednym tomie zgromadzono dorobek poetycki matki – wybitnej pisarki ludowej Krystyny Poczek (1928-1999) i córki – równie uznanej pisarki i zarazem animatorki kultury Elżbiety Wójtowicz (ur. w 1949). W przypadku K. Poczek opublikowano utwory zaczerpnięte ze zbioru Wieczorne pacierze (Lublin 1995), nadając im postać zgodną z ostatnimi za życia zapisami autorki, a ponadto dołączono z rękopisów nowe wiersze. Liryki E. Wójtowicz poznajemy natomiast w najpełniejszym jak dotąd zakresie.

Twórczość obu poetek, pochodzących z Wólki Kątnej (pow. puławski), znamionuje silna podmiotowość, rodzinność, poczucie chłopskości, zanurzenie w świecie wsi, poszanowanie dziedzictwa rodzimego, kult ziemi rodzącej i wrażliwość na naturę. W wierszach K. Poczek występuje przy tym wyraźna folkloryzacja, autorka często sięga do poetyki ludowej. Tekstom E. Wójtowicz właściwa jest z kolei większa tonacja osobista, skłonność do uniwersalnych refleksji, a nawet pewna sentencjonalność.

Donat Niewiadomski (ze wstępu)

Kwitną czeremchy i jarzębiny
Krystyna Poczek, Elżbieta Wójtowicz
Wybór, opracowanie i wstęp: Donat Niewiadomski
Biblioteka „Dziedzictwo” STL, t. 75,
Lublin: 2016

Wydawnictwo dofinansowane w ramach zadania pożytku publicznego przez Powiat Puławy.

kwitna-czeremchy-i-jarzebiny

Władysław Sitkowski, „Zapomniane paciorki babuni”

wladyslaw_sitkowski_zapomniane-paciorki-babuniPrezentowany zbiór jest najobszerniejszym i jednocześnie najbardziej okazałym edytorsko wydaniem autorskim poezji Władysława Sitkowskiego. Zawiera utwory pochodzące z różnych lat, nawet z wczesnego okresu twórczości, jednak w największej mierze uwzględniono teksty ostatnio powstałe.
Rok wydania: 2009

 

Wacław Gutowski, „W krzywym zwierciadle”

gutowskiWacław Gutowski należy do grupy członków-założycieli Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jego twórczość dotyczy głównie wsi i jej mieszkańców. Jest różnorodna pod względem formy i tematyki. Teksty zaprezentowane w tomiku pochodzą w zdecydowanej większości z rękopisów. Przekonują o indywidualności autora, o jego wielkiej wrażliwości, patriotyzmie i humanizmie.
Rok wydania: 2009