Aktualności

List Prezesa do Twórców i sympatyków STL

Informacje STL

Drodzy Twórcy, współpracownicy, przyjaciele!

Sytuacja związana z pandemią korona wirusa, w której znaleźliśmy się obecnie, jest dla nas wszystkim trudnym czasem. Zapewne dla wielu z Was jest to okres dużych ograniczeń zarówno w życiu prywatnym, jak i aktywności artystycznej. Naszą organizację spotkały w związku z tym liczne reperkusje organizacyjne i finansowe.  Musieliśmy ograniczyć wiele naszych przedsięwzięć – a co najbardziej dotkliwe – zawiesić na całe miesiące działalność gospodarczą i odpłatną działalność statutową, która jest ważnym elementem naszej płynności finansowej.  To doprowadziło to krytycznej sytuacji, która jest zagrożeniem dla dalszej naszej przyszłości.

Apelujemy o opłacanie składek członkowskich, które są obecnie jedyną formą  zabezpieczenia budżetu Stowarzyszenia. Przypominamy, że składka roczna wynosi 50 zł. Można ją wpłacać bezpośrednio w Biurze ZG STL lub na konto bankowe 80 10203150 0000 3702 0028 3580.

Gorąco prosimy naszych przyjaciół, sympatyków i współpracowników, w miarę możliwości, o dobrowolne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Twórców Ludowych – jedynej tego typu organizacji w Polsce o ponad 52-letniej historii. Z góry bardzo serdecznie dziękujemy. Każda darowizna będzie „cegiełką” dla naszego przetrwania, dającą nadzieję na przyszłość.

Planowany na 2020 rok Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych, który stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia, nie mógł się odbyć z przyczyn bezpieczeństwa i troski o zdrowie uczestników.

Sytuacja jest dynamiczna i trudno w tej chwili przewidzieć stan epidemii w kolejnych miesiącach, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zorganizować Krajowy Zjazd w tym roku. Jest on konieczny nie tylko z przyczyn statutowych, ale również programowych.

Pomimo tych trudności nieprzerwanie realizujemy swoje obowiązki, reprezentując twórców ludowych we wszystkich możliwych gremiach, w tym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespole Antykryzysowym, Komisji nagrody im. O. Kolberga oraz pracach dotyczących statusu twórczego i prawa autorskiego.  Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy socjalnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z koronawirusem, o którą wnioskowaliśmy: https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow.

W 2020 roku zrealizowano wszystkie zamierzone działania, które można było wykonać w zaistniałej sytuacji. Odbyły się 52. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu wraz z konkursem i pokazami rękodzielniczymi, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w zmniejszonej liczebności uczestników. Ogłoszono oraz przeprowadzono 49. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka oraz udało się zorganizować pierwszą część pokazów rękodzielniczych w ramach Akademii Sztuki Ludowej STL – jeszcze przed wybuchem pandemii. Przygotowano dwie wystawy: Święte postacie na szkle malowane i Ludowy Gotyk. Średniowieczne fascynacje Piotra Wolińskiego i Danuty Styperek. Opracowano i oddano do druku: drugi tom z serii Elementarz Sztuki Ludowej Wycinanki autorstwa Katarzyny Kraczoń dwa podwójne numery kwartalnika „Twórczość Ludowa”, wydawnictwo pokonkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J. Pocka Gdzie ptaki drzewom skrzydła podają oraz bogato ilustrowany katalog wystawy Ludowy Gotyk.

Przygotowaliśmy nową stronę internetową naszej organizacji (www.zgstl.pl), aby każdy kto będzie z niej korzystał mógł znaleźć tu wszelkie potrzebne informacje o Stowarzyszeniu, działalności oddziałów, realizowanych projektach, a przede wszystkim o naszych członkach, dlatego każdy, kto tylko wyrazi zgodę i chęć będzie mógł posiadać na niej swój indywidualny profil, w którym znajdą się informacje o Waszej pracy twórczej i osiągnięciach. W tym celu opracowaliśmy specjalną ankietę, która jest dołączona na stronie.

Prowadzimy także portal KulturaLudowa.pl oraz profile Stowarzyszenia, Galerii STL i portalu na Facebooku.

W maju 2020 roku wznowiła pełną działalność Galeria, wydłużone zostały godziny otwarcia, prowadzona była także sprzedaż internetowa na profilach na Facebooku w ramach akcji Twórcy ludowi w pandemii (można przez cały czas nadsyłać prace – kontakt 81 532 37 45).

Opierając się na realizowanym od lat programie działania i biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, mamy nadzieję na organizację w 2021 roku:
– Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 25-27 czerwca (udział w targach prosimy zgłaszać  bezpośrednio do Biura ZG STL, zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia!);
– 50. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (na zestawy konkursowe czekamy do 30 września);
– wydanie pisma „Twórczość Ludowa” (zachęcamy do prenumeraty rocznej w wysokości  30 zł).

Szanowni Państwo!

W obecnych czasach trudno snuć dalekosiężne plany. Nie mamy też pewności, że uda nam się zorganizować i przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia. Niemniej jednak liczymy na Wasze zaangażowanie oraz dalszą, owocną współpracę i pomoc a w imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby nasza organizacja nadal funkcjonowała dla dobra Twórców oraz twórczości ludowej w Polsce. Wierzymy, że wspólnymi siłami pokonamy tę trudną dla wszystkich sytuację.

Waldemar Majcher
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Lublin, luty 2021 r.