Działalność

Działalność STL

STL w sferze kultury skupia się przede wszystkim na działalności upowszechnieniowej i wydawniczej. Działalność upowszechnieniowa (w formie zadań zleconych i środków własnych) wyraża się poprzez organizację: targów (m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą), kiermaszy, przeglądów, warsztatów twórczych, pokazów technik rękodzielniczych, ogólnopolskich konkursów (m.in.: literackiego im. Jana Pocka), imprez w ramach programu „Ginące zawody”, odczytów, spotkań, wystaw, seminariów naukowych.