Działalność

Narracje i interpretacje ludowe. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ogłasza konkurs dla twórców ludowych pt. Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej. Konkurs jest przedsięwzięciem wieloletnim i będzie obejmował wszystkie dziedziny sztuki ludowej. Każdego roku będzie ogłaszana nowa edycja dla poszczególnych dziedzin.

W 2021 roku tematem przewodnim będzie rzeźba ludowa skupiona wokół następującego tematu: Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzowanie i dokumentowanie bardzo ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką jest rzeźba oraz pobudzanie inwencji twórczej w poszukiwaniu starotestamentowych motywów i narracji.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do twórców pełnoletnich z terenu Polski zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w STL. Każdy z uczestników może zgłosić jedną prace lub cykl kilku rzeźb opatrzonych jednym tytułem. Zostaną one ocenione przez powołane jury. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i dyplomy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Regulaminem konkursu i dostarczenie wraz z rzeźbami stosownych dokumentów.

Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2021 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2021 roku. W 2022 roku od czerwca do końca sierpnia przewidujemy zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Ludowej STL oraz wydanie obszernego katalogu prezentującego nagrodzone prace.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji pod nr tel. (81) 532 37 45, (81) 532 49 74, 600 07 32 16
Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Kraczoń, Paweł Onochin

Media:
Poranek Dwójki: O szczegółach i celach konkursu opowiadają Katarzyna Kraczoń i Paweł Onochin

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Plakat konkursu, proj. Piotr Deptuła

Organizator

 

 

Mecenat

 

 

Patronat medialny