Aktualności

Protokół z posiedzenia jury konkursu Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej

AktualnościInformacje STLWydarzenia

W 2021 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ogłosił konkurs dla twórców ludowych pt. Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej, którego tematem przewodnim była rzeźba ludowa skupiona wokół hasła: Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej.

Celem konkursu było popularyzowanie i dokumentowanie bardzo ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką jest rzeźba oraz pobudzanie inwencji twórczej w poszukiwaniu starotestamentowych motywów i narracji. Na konkurs nadesłano 47 prac, w tym 5 cykli rzeźbiarskich.

18 listopada 2021 roku jury, obradujące w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie) – przewodnicząca, Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Katarzyna Kraczoń (Stowarzyszenie Twórców Ludowych) – sekretarz konkursu, postanowiło nie przyznać I nagrody.

Nagrodę II  w wysokości 1300 zł otrzymali: Janusz Drapała za płaskorzeźbę Bóg wystawia Abrahama na próbę, Antoni Kamiński za narrację rzeźbiarską Stworzenie Adama i Ewy oraz Józef Szypuła za rozbudowaną i bogatą w symbole kompozycję pt. Raj.

Nagrody III w wysokości 1025 zł przypadły: Leszkowi Baczkowskiemu za interesujące ukazanie historii Mojżesza, Adamowi Lipie za nowatorskie przedstawienie postaci Mojżesza, Eugeniuszowi Węgiełkowi za rzeźbę Arka Noego i Adamowi Wydrze za tryptyk Adam i Ewa.

Wyróżnienia w wysokości 500 zł przyznano: Tadeuszowi Adamskiego za pracę Jonasz, Krzysztofowi Kołkowi za symboliczną rzeźbę Genesis, Grzegorzowi Królowi za autorskie ukazanie postaci Jonasza, Zbigniewowi Łabudzie za rzeźbę Daniel – prorok Starego Testamentu, Bolesławowi Parasionowi za kompozycję Mojżesz przyjmuje dziesięć przykazań, Tadeuszowi Tykockiemu, który wraz z wnukiem Janem wykonał cykl zatytułowany Przymierze, Janowi Uścimiakowi za narracyjne przedstawienie pt. Raj oraz Magdalenie Wojtczak za oryginalny tryptyk Lewiatan i Behemot.

Tematyka nadesłanych prac oscylowała wokół podejmowanych już wcześniej w rzeźbie ludowej motywów zaczerpniętych ze Starego Testamentu. W płaskorzeźbach najczęściej pojawiał się motyw Adama i Ewy oraz ofiary Abrahama, w rzeźbie pełnej najliczniej reprezentowana była postać Mojżesza. Na tym tle szczególnie wyróżnia się cykl proroków oraz sceny narracyjne z cyklu Przymierze. Nie zabrakło autorskich realizacji tematu, jak pełna intymnego nastroju rzeźba autorstwa Adama Lipy oraz niepozbawiona poczucia humoru realizacja Antoniego Kamińskiego.

Jurorzy z ubolewaniem przyjęli umiarkowane wczytanie się w tekst opowieści Biblii hebrajskiej, dostarczających wielu historii silnie nacechowanych emocjonalnie. Rzeźby, które nie spełniały wymogów formalnych wyartykułowanej w tytule konkursu ludowości oraz tematyki (Frasobliwy) nie były uwzględniane w ocenie. Szczególny nacisk kładziono na zgodność realizacji z estetyką dawnej rzeźby ludowej, autorskie ujęcie tematu, wyobraźnię oraz nacechowanie emocjonalne, świadczące o głębokim wejściu w specyfikę tematu.

Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi za co organizatorzy składają szczególne podziękowania.

Łączna pula nagród wyniosła 12.000. Nagrody zostaną przesłane pocztą do 15 grudnia br.

Wszystkie prace zaprezentujemy w katalogu oraz na wystawie pokonkursowej w Galerii Sztuki Ludowej STL, której otwarcie przewidujemy w maju 2022 roku.

Jury konkursu:
Alicja Mironiuk-Nikolska
Łukasz Ciemiński
Katarzyna Kraczoń

Nagrodzone prace

II NAGRODA

III NAGRODA

WYRÓŻNIENIA

www.konkurs.zgstl.pl