Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Zarząd Główny

ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

telefon:  (81) 532 49 74
e-mail: zgstl@op.pl
www: www.zgstl.pl

www.facebook.com/StowarzyszenieTworcowLudowych
www.youtube.com/user/kulturaludowatv

KRS: 0000019228
REGON: 007023180
NIP: 9460001075

Numer konta, na które należy wpłacać składki:
PKO BP S.A. II Oddział Centrum Lublin
80 1020 3150 0000 3702 0028 3580

Galeria Sztuki Ludowej STL
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel. (81) 532 37 45

Agencja Prawa Autorskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych
tel. (81) 532 37 45

ZNAJDŹ NAS