Twórcze kultywowanie tradycji od 1968 roku.

Chronimy
prawo autorskie twórców ludowych

Dokumentujemy
najwartościowsze przejawy twórczości ludowej

Dbamy
o wartość artystyczną twórczości ludowej

Zdjęcie dekoracyjne

Stowarzyszenie Twórców Ludowych powstało z inicjatywy samych twórców w 1968 roku
w Lublinie i jest największym tego typu związkiem twórczym w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest twórcze kultywowanie tradycji we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, a także popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej. Obecnie nasza organizacja zrzesza 1900 twórców ludowych.

Dowiedz się więcej

Kwartalnik