Działalność

Akademia Sztuki Ludowej

„Akademia Sztuki Ludowej” to realizowany od 2010 roku projekt edukacyjny, który już na trwałe wpisał się kalendarz wydarzeń kulturalnych Lublina. Obejmuje on całoroczny cykl warsztatów sztuki i rękodzieła ludowego połączony z prelekcjami, spotkaniami i wystawami, a adresowany jest do szerokiego grona odbiorców. W związku z ogromnym zainteresowaniem projektem każdego roku jako organizatorzy staramy się poszerzać naszą ofertę. Oprócz stałej oferty cyklicznych warsztatów bożonarodzeniowych i wielkanocnych, podczas których uczestnicy wykonują różnymi technikami tradycyjne palmy i pisanki z różnych regionów Polski, organizowane są  tematyczne zajęcia teoretyczno-warsztatowe poświęcone różnym dziedzinom sztuki ludowej. Dotychczas zorganizowano m.in. warsztaty wycinankarskie, zabawkarskie, garncarskie, plecionkarskie, malarstwa na szkle, malarstwa na płycie i inne. W 2020 roku po raz pierwszy przygotowano spotkania poświęcone  postaciom świętych patronów pod hasłem „Święci domowi – święci zimowi” (dla dorosłych) oraz „Bohaterowie z wiejskiego podwórka” (dla dzieci).

Ważnym przedsięwzięciem, realizowanym od 2017 roku w ramach zadania są prace nad serią wydawniczą pn. Elementarz Sztuki Ludowej, będącą cennym i trwałym efektem prowadzonych warsztatów (w 2017 r. ukazał się I tom pt. „Pisanki”, w przygotowaniu jest tom II pt. „Wycinanki”).

Miejsce realizacji zadania: Galeria Sztuki Ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie.

Koordynator zadania: Katarzyna Kraczoń

Kontakt: zgstl@op.pl, tel. (81) 532 37 45

Oferta: Oferta warsztatów planowana jest w systemie rocznym, ich liczba jest uzależniona od otrzymanych dotacji. W 2021 roku z powodu obostrzeń sanitarnych warsztaty nie odbędą się w dotychczasowej formie.

Grupy docelowe: dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli

Wideo

Koordynator: Katarzyna Kraczoń