Aktualności

Rusza 53. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka

AktualnościInicjatywy STLWydarzenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych ogłasza doroczny konkurs literacki, poświęcony wybitnemu pisarzowi chłopskiemu ‒ Janowi Pockowi. Konkurs ma umożliwić uczestnikom zaprezentowanie dorobku artystycznego i jego ocenę w konfrontacji z innymi twórcami.

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie STL oraz pisarze w nim niezrzeszeni.
 2. Na konkurs każdy autor może nadesłać zestaw wierszy (od trzech do pięciu utworów) oraz prozy (od jednego do trzech tekstów).
 3. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw utworów w danej dziedzinie.
 4. Należy nadsyłać utwory niepublikowane oraz nienagradzalne w innych konkursach. Każdy utwór należy przysłać w trzech identycznych egzemplarzach.
 5. Obowiązują ograniczenia objętościowe w prozie: do dziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (30 wersów na stronie, czcionka 12) w ramach zestawu. Interesują nas tradycyjne gatunki prozy ludowej: podania, opowieści wierzeniowe, anegdoty, bajki, przekazy etnograficzne i legendy.
 6. Każdy zestaw powinien być opatrzony godłem (w prawym górnym rogu), którego rozwiązanie należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie.
 7. Ze względu na rodowód i profil konkursu tematyka nadsyłanych utworów powinna korespondować z życiem wsi a poetyką nawiązywać do estetyki twórczości ludowej.
 8. Nadesłane utwory oceni jury powołane przez ZG STL. W obradach jury weźmie udział przedstawiciel ZG STL.
 9. Jury przyzna nagrodę specjalną za utwór poświęcony patronowi konkursu.
 10. Prace będą oceniane w równorzędnych kategoriach poezji i prozy. Jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie za zestaw lub za jeden szczególnie wartościowy utwór.
 11. Organizator konkursu ma prawo do publikowania nadesłanych tekstów (edycje pokonkursowe, „Twórczość Ludowa” itp.), dokonywania w nich skrótów, adiustacji i zmian tytułów.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zadania „Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.
 13. Organizatorzy przyznają laureatom nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2024 roku na adres: Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin z dopiskiem „Konkurs Literacki im. Jana Pocka”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Zarząd Główny i Sekcja Literatury Rady Naukowej STL