Zaktualizuj profil twórcy

Aktualizacja profilu twórcy ludowego

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach statutowej i merytorycznej działalności Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie.

Formularz aktualizacyjny