Twórcy ludowi – Składka członkowska

Opłacanie składek członkowskich jest podstawową formą zabezpieczenia budżetu Stowarzyszenia i obowiązkiem każdego członka rzeczywistego.

Składka roczna wynosi 120 zł rocznie, z czego 100 zł należy wpłacić bezpośrednio do Zarządu Głównego na konto bankowe:
PKO BP S.A. II Oddział Centrum Lublin
80 10203150 0000 3702 0028 3580
Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Zarząd Główny
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin

Tytułem: „Składka: (rok, imię i nazwisko)”

Kwotę 20 zł należy wpłacić do odpowiedniego Oddziału na listę z pokwitowaniem wpłaty. Kwota jest przeznaczona na bieżącą działalność Oddziału, którą na koniec roku rozliczy prezes Oddziału z Zarządem Głównym stosownym sprawozdaniem.

Twórcy, którzy nie są przypisani do żadnego Oddziału składkę członkowską w kwocie 120 zł wpłacają bezpośrednio do Zarządu Głównego.