Twórcy ludowi – Przywileje

Przywileje dla członków STL

Jako członek STL możesz liczyć na:

Status autentycznego twórcy ludowego

Certyfikat autentyczności

Rekomendacje i otrzymanie listów poparcia Stowarzyszenia, kierowanych do instytucji państwowych, samorządowych, firm i organizacji w celu realizacji swoich autorskich artystycznych inicjatyw

Pomoc prawna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych

Pomoc merytoryczna i organizacyjna w pisaniu wniosków o pomoc finansową do instytucji

Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz twórczości ludowej

Organizację indywidualnych wystaw w Galerii Sztuki Ludowej STL mieszczącej się w Lublinie

Sprzedaż swoich prac w Galerii Sztuki Ludowej STL

Dla literatów – pomoc merytoryczna w redakcji i finansowa przy wydawaniu tomików

Profil / wizytówka twórcy na stronie internetowej Stowarzyszenia