Aktualności

Konkurs „Papier-Nożyce-Życie” rozstrzygnięty! Oto laureaci

AktualnościInicjatywy STLWydarzenia

Trzecia edycja Ogólnopolskiego przeglądu twórczości ludowej. Narracje i interpretacje ludowe rozstrzygnięta. Tym razem udział w konkursie wzięli wycinankarki i wycinankarze z całej Polski. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu, a już wkrótce zaprezentujemy też nagrodzone prace.

W 2023 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ogłosił konkurs pt. Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej, którego tematem przewodnim było wycinankarstwo skupione wokół hasła: Papier–Nożyce–Życie. Celem konkursu było popularyzowanie i dokumentowanie ważnej dziedziny twórczości ludowej, jaką jest wycinanka ludowa, a także pobudzanie inwencji i wyobraźni twórczej w poszukiwaniu codziennych i obrzędowych narracji. W konkursie wzięło udział 42 twórców.

15 grudnia 2023 roku jury, obradujące w składzie: Alicja Mironiuk-Nikolska (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie) – przewodnicząca, Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), dr Katarzyna Kraczoń (Stowarzyszenie Twórców Ludowych) – sekretarz konkursu, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – Mirosława Stefaniak za cykl Wesele łowickie

Dwie II nagrody – Maria Ciechańska za cykl Obrzędy wielkanocne i Jagoda Nastała za pracę Już pachnie Wigilią

Dwie III nagrody – Kazimiera BalcerzakTrzech Króli i Czesława Kaczyńska W sercu kurpiowskiej Puszczy Zielonej

Cztery wyróżnienia – Justyna Górok-Jura Życie na wsi, Grażyna Kwapisz Szopka bożonarodzeniowa, Wiesława Wojda za cykl Od ziarenka do bochenka, Tomasz Iskierka Sacrum wiejskiego ludu.

Jury doceniło związki prac z tradycyjnymi formami wycinankarskimi, kładąc przy ocenie szczególny nacisk na ich narracyjny charakter związany z tytułem i tematyką konkursu. Z dużym uznaniem przyjęło fakt twórczego wykorzystania znanych motywów i elementów, które w połączeniu dały ciekawy plastycznie efekt.

Z niepokojem zaobserwowano nikłe zainteresowanie ze strony członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych, co zdumiewa, zważywszy na popularność tej dziedziny we współczesnej twórczości ludowej oraz niedostateczne odczytanie tematyki konkursu, w której należało odnaleźć, dostosować, przetransponować i zreinterpretować tradycyjne formy. Cieszy natomiast zainteresowanie ze strony twórców spoza Stowarzyszenia, którzy dostarczyli świeże i ciekawe artystycznie prace.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs będzie można oglądać na wystawie w Galerii Sztuki Ludowej STL od stycznia do marca 2024 roku.