Aktualności

Z niewiast najsławniejsza. Tematy maryjne w malarstwie ludowym

Wydarzenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ogłasza drugą edycję konkursu dla twórców ludowych pt. Narracje i interpretacje w sztuce ludowej. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Ludowej. Konkurs jest przedsięwzięciem wieloletnim i będzie obejmował wszystkie dziedziny sztuki ludowej. Każdego roku będzie ogłaszana nowa edycja dla poszczególnych dziedzin.

W 2022 roku tematem przewodnim będzie malarstwo ludowe skupione wokół następującego tematu: Z niewiast najsławniejsza. Tematy maryjne w malarstwie ludowym. Nie sposób zrozumieć religijności ludowej bez zwrócenia uwagi na głęboko zakorzenioną w polskiej kulturze tradycyjnej pobożność maryjną przez wieki znajdującą odzwierciedlenie w sztuce, dlatego ideą przewodnia tegorocznej edycji konkursu są malarskie przedstawienia tematyki maryjnej. Pod uwagę jurorów brane będą prace ukazujące zarówno wizerunki maryjne (ze szczególnym uwzględnieniem tych pochodzących z regionów reprezentowanych przez twórców), jak i szeroko rozumiane wątki narracyjne przedstawiające zwyczaje związane z kultem Matki Boskiej oraz ilustracje podań ukazujących jej rolę w życiu i kulturze wsi.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do twórców pełnoletnich z terenu Polski zarówno tych zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w STL. Każdy z uczestników może zgłosić jedną prace lub cykl kilku obrazów opatrzonych jednym tytułem. Zostaną one ocenione przez powołane jury. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i dyplomy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym Regulaminem konkursu i dostarczenie wraz z obrazami stosownych dokumentów.

Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2022 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2022 roku. W 2023 roku od czerwca do końca sierpnia przewidujemy zorganizowanie wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Ludowej STL oraz wydanie obszernego katalogu prezentującego nagrodzone prace.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Waldemar Majcher
Prezes ZGSTL

Kontakt

Więcej informacji pod nr tel. (81) 532 37 45, (81) 532 49 74, 600 07 32 16
Koordynatorzy konkursu: Katarzyna Kraczoń, Paweł Onochin

Dokumenty do pobrania

Regulamin oraz karta zgłoszenia