Aktualności

Rusza program stypendialny NIKiDW dla twórców ludowych

Aktualności

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza Program Stypendialny dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń” edycja 2022! Do udziału zapraszamy mistrzów, którzy chcą się podzielić swoimi umiejętnościami oraz miłośników sztuki ludowej, którzy pragną poznać i doskonalić swój warsztat. Czekamy na zgłoszenia od twórców ludowych – mistrzów i twórców ludowych – adeptów, działających w trzech dziedzinach: artysta, rzemieślnik i rękodzielnik.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2022 na załączonym poniżej formularzu wniosku!

Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych jest wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 9 maja 2022 roku są informowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 16 maja 2022 roku.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa. Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendia@nikidw.edu.pl.

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane przez Komisję do 15 czerwca 2022. Po tym terminie lista projektów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu. Jeśli pełna pula środków przeznaczonych na niniejszą edycję Stypendium nie zostanie wyczerpana, Dyrektor Instytutu może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet Stypendium „Mistrz – Uczeń” edycji 2022 wynosi 300 000 zł.

Formularz oraz regulamin programu do pobrania na stronie www.nikidw.edu.pl