Kalendarz wydarzeń
17 września 2021

Przyjęcia do STL (przedłużony termin)

STL Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Lublin 17 września 2021

Zapraszamy twórców ludowych do wstępowania do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wspólnie chrońmy i rozwijamy autentyczną sztukę ludową.

UWAGA!!! Informujemy, że w związku z późniejszym terminem posiedzenia Sekcji Sztuki Ludowej (tj. 30.09.2021) przedłużamy termin przyjęć do STL do dnia 17 września br.

Prace oraz dokumentację należy przysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do Biura ZG STL w Lublinie na adres: Stowarzyszenie Twórców Ludowych, ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin.

Termin nadsyłania prac oraz dokumentacji do 31 sierpnia 2020 roku. Posiedzenie Sekcji Sztuki Ludowej planowane jest na drugą połowę września. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.

Szczegóły w zakładce Twórcy ludowi