Aktualności

Targi Sztuki Ludowej i Festiwal w Kazimierzu wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego

AktualnościInformacje STL

Z wielką radością informujemy, że Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych wraz z Targami Sztuki Ludowej, zostały wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Za organizację Festiwalu odpowiada Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, zaś organizatorem Targów jest nasze Stowarzyszenie.

Na początku kwietnia decyzję taką zarekomendowała Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Jest to nobilitacja i docenienie pracy wielu pokoleń ludzi współtworzących od 53 lat to wyjątkowe wydarzenie. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby Festiwal i Targi Sztuki nadal dobrze służyły ochronie i popularyzacji tradycyjnej kultury ludowej.

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Targami Sztuki Ludowej

Festiwal w to ogólnopolskie przedsięwzięcie odbywające się nieprzerwanie od 53 lat w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Przez 4 dni trwania festiwalu na Dużym i Małym Rynku odbywają się koncerty, warsztaty tańca i śpiewu ludowego, zabawy taneczne, spotkania z artystami ludowymi, prezentowane są widowiska teatralne, wystawy i projekcje filmów, a także odbywa się seminarium folklorystyczne.

Na Dużym Rynku organizowane są Targi Sztuki Ludowej – największy plenerowy kiermasz rękodzieła ludowego, podczas którego wielu twórców dokonuje pokazów warsztatowych tworzenia swoich wyrobów. Eliminacje i przeglądy służące wyłonieniu artystów, prezentujących najbardziej reprezentatywny regionalny repertuar i styl wykonania odbywają się niemal w całej Polsce.

Depozytariuszami są artyści ludowi – śpiewacy, członkowie grup śpiewaczych, soliści instrumentaliści i członkowie kapel – dorośli, młodzież i dzieci oraz twórcy ludowi z całej Polski. Co roku w festiwalu bierze udział ok. 120 kapel, grup śpiewaczych, solistów śpiewaków i instrumentalistów oraz grup w kategorii Duży-Mały, łącznie ok. 800 osób. W odbywających się podczas festiwalu Targach Sztuki Ludowej rokrocznie bierze udział ok. 100 twórców.

Czytaj więcej na www.mkidn.gov.pl

* Zdjęcie główne: Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 2019, fot. K. Butryn