Aktualności

IV konkurs „Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu”

Wydarzenia

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pt. „Współczesna Karpacka Rzeźba Ludowa w Kamieniu”. Konkurs adresowany jest do twórców ludowych i nieprofesjonalnych zamieszkałych na terenie Karpat i Podkarpacia.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorowym patronatem objął Starosta Nowosądecki, Pan Marek Kwiatkowski. Partnerami w konkursie są Muzeum Miejskie w Żywcu, Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie oraz Stowarzyszenie „Magurycz” z Nowicy.

4. konkurs jest kontynuacją przedsięwzięcia artystycznego rozpoczętego w 2002 roku. Powodzenie zorganizowanego wówczas konkursu, z wystawą pokonkursową w Muzeum Nikifora w Krynicy, znalazło odzwierciedlenie w sugestii jurorów, aby konkurs, jako cenną inicjatywę ochrony karpackiego dziedzictwa kulturowego stał się imprezą cykliczną. Stąd jego kolejne edycje, odbywające się co sześć lat. Druga miała miejsce w 2008 roku, trzecia w 2014.

Do tegorocznego konkursu zostali imiennie zaproszeni wszyscy żyjący uczestnicy trzech poprzednich przeglądów rzeźby karpackiej oraz inni rzeźbiarze, wskazani organizatorom przez regionalne muzea i ośrodki kultury, także ze Słowacji.

Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić pisemnie do organizatorów w terminie do 31.07.2020 r. Prace o dowolnej tematyce (od 1 do 6 sztuk) należy dostarczyć do 15.08.2020 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom będzie mieć miejsce, zgodnie z tradycją, w Miasteczku Galicyjskim na terenie skansenu w Nowym Sączu, przy okazji wernisażu wystawy pokonkursowej pod koniec sierpnia lub na początku września bieżącego roku. Wystawa w dalszej kolejności zaprezentowana zostanie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, oraz w Muzeum Miejskim w Żywcu.

We wszelkich kwestiach związanych z konkursem prosimy kontaktować się kuratorami:

Zbigniewem Wolaninem, Sądecki Park Etnograficzny, ul.B.Wieniawy-Długoszowskiego 83 B, 33-300 NowySącz, tel. 0-18/441-44-12/ lub 785 932 569

Zbigniewem Micherdzińskim, Regionalny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 0-33/812-69-08