Aktualności

Informacja w sprawie składania wniosków o pomoc socjalną

Informacje STL

Szanowni Państwo. Jak informowaliśmy od 1 marca 2021 o pomoc socjalną dla twórców i artystów należy zwracać się do Narodowego Centrum Kultury (wcześniej do MKiDN). Wnioski należy składać online poprzez systemu SOP.

Mając na uwadze specyfikę Stowarzyszenia i dobro naszych Twórców zwróciliśmy się do NCK z prośbą o możliwość składania i przesyłania wniosków pocztą tradycyjną, tak jak było to do tej pory.

Poniżej przedstawiamy treść maila w tej sprawie otrzymanego z NCK.

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, ze zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zleżenia wniosku z pominięciem systemu SOP. Zgodnie z paragrafem 4 pkt 3 ww. ogłoszenia Wnioskodawca musi wystąpić do Dyrektora NCK o zgodę. Nie ma możliwości wydania ogólnej zgody dla Członków Stowarzyszenia, ponieważ Dyrektor każdy wniosek ocenia indywidualnie. Dlatego każdy Wnioskodawca powinien indywidualnie o taka zgodę wystąpić.

Pozdrawiam,
Kinga Zając
Koordynator
Zespół ds. wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej
tel: +48 22 350 95 43
e-mail: kzajac@nck.pl

Kontakt do naszego Biura: zgstl@op.pl, tel. (81) 532 49 74.