Aktualności

Zaproszenie na wystawę malarstwa Stanisława Koguciuka

AktualnościWydarzenia

Stanisław Koguciuk to jeden z ostatnich autentycznych malarzy ludowych. Na stałe już przylgnęło do niego określenie „pławanicki Nikifor”, choć w zasadzie niewiele łączyło go z krynickim artystą. Mieszkał w Pławanicach, niewielkiej miejscowości pod Chełmem, ale znany był w całej Polsce i nie tylko. Jego twórczość wymyka się jednoznacznym definicjom, posiada zarówno znamiona sztuki ludowej, jak i nieprofesjonalnej.

Wystawa prezentowana w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie stanowi tylko niewielką część bogatej kolekcji państwa Beaty i Dariusza Mazurków. Znalazły na niej prace z każdego cyklu tematycznego malowanego przez Koguciuka: najliczniej występują wiejskie pejzaże i humory – niewielkie obrazki do śmiechu opatrzone krótkim komentarzem słownym, tak bardzo charakterystyczne dla artysty. Osobną grupę stanowią tematy religijne, przedstawienie  o tematyce patriotycznej, makatka oraz niewielkich rozmiarów obraz namalowany na płótnie przedstawiający powtarzające się rzędy kwiatów. Niektóre prace występują w kilku wariantach. Różnorodność tematyczna prac znajdujących się na ekspozycji pozwala spojrzeć na całokształt twórczości malarza z Pławanic, po raz kolejny podziwiać z jednej strony jej autentyczność, z drugiej – odkrywać ukrytą w niej głębię, jej niejednorodność, odnajdywać oraz podziwiać osobowość artysty, który w każdym obrazie zamknął cząstkę siebie. W czym zatem tkwi fenomen tej twórczości? W prostocie… Niech więc ta prostota urzeknie każdego, kto zetknie się z obrazami pławanickiego Nikifora…   

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 4 lutego o godz. 18.00 w Galeri0 O w Centrum Spotkania Kultur. Ekspozycję będzie można oglądać do 5 lutego 2023 roku.