Aktualności

Coroczny list do członków STL

Informacje STL

Drodzy Twórcy, współpracownicy, sympatycy!

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach zwracamy się do Was o życzliwość, solidarność i wsparcie. Zapewniamy o naszych wysiłkach, które podejmujemy w celu zabezpieczenia dalszego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, które nie tylko w naszym przekonaniu pełni szczególną rolę i ma ogromne znaczenie, szczególnie teraz w dobie tak dużych zagrożeń dla tradycyjnej kultury i jej unifikacji.

Panująca od dwóch lat pandemiczna rzeczywistość bardzo negatywnie wpłynęła na nasze funkcjonowanie. Zostaliśmy w wielu aspektach pozbawieni źródeł zarobkowania. Odwołane warsztaty, pokazy, kiermasze mocno zachwiały płynnością finansową Stowarzyszenia. W tym roku doszły kolejne utrudnienia w postaci coraz droższych cen źródeł energii. Utrzymanie naszej siedziby wymaga coraz większych nakładów finansowych, a bez siedziby dalsze funkcjonowanie będzie niemożliwe. Sytuacja jest poważna i grozi nieodwracalnymi skutkami. STL prowadzi jedyną tego typu działalność w Polsce, która nakierowana jest na autentyczną twórczość zgodną z kanonami etnograficznymi poszczególnych regionów.

Apelujemy o opłacanie składek członkowskich, które są obecnie jedyną formą  zabezpieczenia budżetu Stowarzyszenia, jest to obowiązek każdego członka rzeczywistego. Przypominamy, że składka roczna wynosi 50 zł. Można ją wpłacać bezpośrednio w Biurze ZG STL lub na konto bankowe 80 10203150 0000 3702 0028 3580.

Gorąco prosimy naszych przyjaciół, sympatyków i współpracowników, w miarę możliwości, o dobrowolne wpłaty na rzecz Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Odwołany z przyczyn pandemicznych Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych planujemy zorganizować w tym roku. Przeprowadzenie Zjazdu jest konieczne dla dalszego funkcjonowania organizacji. Czeka nas wiele zmian i dopasowania struktury organizacyjnej do współczesnych możliwości działania.

Pomimo tych trudności nieprzerwanie realizujemy swoje obowiązki, reprezentując twórców ludowych we wszystkich możliwych gremiach, w tym: Ministerialnej Komisji Kulturowego Dziedzictwa Niematerialnego, Nagrody im. O. Kolberga oraz pracach dotyczących statusu twórczego i prawa autorskiego.

W 2021 roku pomimo wielu obiektywnych trudności zrealizowaliśmy wiele  zamierzone działania, które musieliśmy jednak dostosować do naszych możliwości.

Odbyły się 54. Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu wraz z konkursem, pokazami i warsztatami rękodzielniczymi w ramach Klubu Festiwalowego. Przeprowadzono 50. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka wraz z wydawnictwem pokonkursowym. Ogłoszono i zorganizowano Konkurs Pradzieje zbawienia. Starotestamentowe wizerunki Boga i człowieka w rzeźbie ludowej. Był on pierwszą częścią planowanych na lata następne Ogólnopolskich Przeglądów Twórczości Ludowej w poszczególnych dyscyplinach twórczych pod ogólnym hasłem Narracje i interpretacje ludowe. We współpracy z Łódzkim Domem Kultury  przygotowano wystawę Nie tylko Frasobliwy. Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego. Opracowano i oddano do druku dwa podwójne numery pisma „Twórczość Ludowa”.

Prowadzimy nową stronę internetową naszej organizacji i zachęcamy naszych członków do wypełniania specjalnej ankiety, która umożliwi tworzenie indywidualnego profilu twórczego, w którym znajdą się informacje o Waszej pracy i osiągnięciach. Prowadzimy także portal KulturaLudowa.pl oraz profile Stowarzyszenia, Galerii STL i portalu na Facebooku.

Opierając się na realizowanym od lat programie działania i biorąc pod uwagę nasze aktualne możliwości planujemy w 2022 roku organizację:
– 55. Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, 24-26 czerwca (udział w targach prosimy zgłaszać  bezpośrednio do Biura ZG STL, zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia!);

– 51. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Pocka (na zestawy konkursowe czekamy do 30 września);

Ponadto planujemy wydanie dwóch numerów pisma „Twórczość Ludowa” (zachęcamy do prenumeraty rocznej w wysokości  30 zł);kontynuację Ogólnopolskiego  Przeglądu Twórczości Ludowej Narracje i interpretacje ludowe w dziedzinie malarstwa, organizacji cyklu warsztatów i pokazów rękodzielniczych w ramach Akademii Sztuki Ludowej.

W naszej siedzibie będzie również prowadzona działalność Galerii Wystawienniczej STL, która jest wizytówką naszej organizacji i zachęcamy do współpracy.

Szanowni Państwo!

Liczymy na Wasze zaangażowanie i wywiązywanie się ze statutowych obowiązków oraz dalszą, owocną współpracę. W obecnej, tak niepewnej sytuacji nie mamy pewności, czy uda nam się zorganizować oraz przeprowadzić wszystkie przedsięwzięcia – czy dalej będziemy funkcjonować. To zależy w dużej mierze od Was i Waszego wsparcia. Wierzymy, że z Waszą pomocą pokonamy obecne trudności i nadal będziemy pracować dla rozwoju i ochrony  twórczości ludowej, a tym samym także naszego Stowarzyszenia.

Waldemar Majcher
Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Twórców Ludowych

Lublin, luty 2022 r.