Aktualności

Informacja o XV Krajowym Zjeździe STL

Informacje STL

XV Krajowy Zjazd STL i wybór nowych władz odbędzie się 26 listopada 2022 r. w Lublinie.

Porządek obrad XV Krajowego Zjazdu STL

26 listopada (sobota), godz. 11.00, Lublin, Aula klasztoru oo. Dominikanów  ul. Złota 9 (Stare Miasto)

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zjazdu
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Uroczyste otwarcie Zjazdu
 4. Wystąpienie Prezesa ZG STL
 5. Wystąpienie Przewodniczącego GKR
 6. Wystąpienie Wiceprezesa ws. działalności Agencji Prawa Autorskiego
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Naukowej

Godz. 13.00 Przerwa

 1. Przyjęcie regulaminu wyboru władz naczelnych
 2. Wybór Komisji Zjazdowych:
 3. Sprawozdanie Komisji Statutowej i dyskusja nad zmianami w statucie
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 5. Dyskusja, wolne wnioski
 6. Udzielenie absolutorium
 7. Propozycje kandydatur do Rady Naukowej
 8. Wybór władz naczelnych Stowarzyszenia
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 11. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia
 12. Zamknięcie Zjazdu