Aktualności

Nowe władze STL

AktualnościInformacje STL

26 listopada 2022 r. w Lublinie odbył się XV Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Podczas spotkania wybrano nowe władze oraz wprowadzono zmiany do statutu naszej organizacji.

Skład Zarządu Głównego STL:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Oddział
1. Majcher Waldemar Prezes ZG Warmińsko-Mazurski
2. Konopczyński Jan Wiceprezes ZG Łódzki
3. Staniszewska Anna Sekretarz ZG Łódzki
4. Cięciwa Magdalena Członek ZG Sądecko-Lachowski
5. Gordat Grzegorz Członek ZG Radomski
6. Mentel Piotr Członek ZG Beskidzki
7. Dziurny Jerzy Członek ZG Tatrzański

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej STL:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Oddział
1. Prószyński Roman Przewodniczący GKR Lubelski
2. Zawacka Aleksandra Członek GKR Włocławski
3. Krajewski Tomasz Członek GKR Lubelski

Skład Sądu Koleżeńskiego STL:

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Oddział
1. Walczak-Stasiowska Marta Przewodnicząca SK Karpacko-Małopolski
2. Majerczyk-Owczarek Zofia Członek SK Karpacko-Małopolski
3. Majewicz-Krajewska Małgorzata Członek SK Lubelski

Zobacz aktualny Statut Stowarzyszenia Twórców Ludowych