Aktualności

Zaproszenie do udziału w 61. Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej

Wydarzenia
Szubiński Dom Kultury ogłosił regulamin 61. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej. Prace należy dostarczyć w terminie do 24 marca 2023 roku.

Konkurs skierowany jest do twórców ludowych z regionu Pałuk, a także amatorzy oraz dzieci i młodzież kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej.

Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:
rzeźba i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, rzeźbaptaki

hafty pałuckie

zdobnictwo (pająki, kwiaty, rózgi, plotki żniwne, bukiety żniwne, papierowe firanki na
okna i dekoracje półek)

przedmioty obrzędowe (gwiazdy kolędnicze, szopki, kropidła)

instrumenty muzyczne własnoręcznie wykonane

zabawki dla dzieci

inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej, w tym plecionkarstwo

Prace konkursowe należy składać do 24 marca 2023 r. w siedzibie Organizatora.

Ogłoszenie wyników 61. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk im. Wandy Szkulmowskiej, wręczenie
nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi 20 maja 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie
Szubińskiego Domu Kultury.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Bołka, email: m.bolka@szdk.szubin.net | 503 088 739

Szczegóły i regulamin https://tiny.pl/w4913