Aktualności

„Twórczość Ludowa” dofinansowana w programie „Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacje STLWydawnictwa

Miło nam poinformować, że wśród setek podmiotów starających się o dotację w kategorii „Czasopisma”- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Prof. Piotr Gliński przyznał kwotę 14 000 tyś. złotych na wydanie dwóch kolejnych numerów (94 i 95) naszego kwartalnika „Twórczość Ludowa”.

Celem programu „Czasopisma” jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Przypomnijmy, że kwartalnik „Twórczość Ludowa” to jedyne pismo o zasięgu ogólnopolskim w całości poświęcone współczesnej twórczości ludowej, jej osiągnięciom i problemom. Adresowane do twórców ludowych, animatorów życia kulturalnego, instruktorów, pracowników instytucji kultury oraz do wszystkich zainteresowanych. Ukazuje się od 1971 roku.