Aktualności

XXXVII Powiatowy Konkurs „Palma i Pisanka Wielkanocna” – Krasnystaw 2023

Patronat STLWydarzenia

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej XXXVII Powiatowego Konkursu „Palma i Pisanka Wielkanocna” –  27 marca 2023 r. w Krasnostawskim Domu Kultury.

Komisja w składzie:
1. Paweł Onochin – przewodniczący koordynator zadań merytorycznych Stowarzyszenia Twórców
Ludowych
2. Katarzyna Ufniarz-specjalista od twórczości ludowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych
3. Sylwia Czapla-sekretarz komisji-instruktor KDK
po obejrzeniu 17 zestawów pisanek nadesłanych na konkurs postanowiła przyznać nagrody i
wyróżnienia:

Pisanka tradycyjna:

I NAGRODA – Janina Wesołowska (Siennica Królewska Duża)
II NAGRODA – Małgorzata Bandosz (Wola Żulińska)
III NAGRODA – Ewa Czapla (Krasnystaw)
WYRÓŻNIENIE – Marta Sobieszczuk (Krupe)
WYRÓŻNIENIE – Danuta Perestaj (Krasnystaw)

Dodatkowo komisja doceniła twórczość Pani Janiny Boroś (Krasnystaw) kwalifikując pisankę na
Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę jako pisanka współczesna. – Nagroda specjalna Dyrektora
KDK

Na konkurs wpłynęło 31 zestawów palm. W tej kategorii nagrody otrzymują:

Palma tradycyjna:

I NAGRODA – Wiesława Niedziela (Wólka Orłowska)
II NAGRODA – Maria Załuska (Kraśniczyn)
III NAGRODA – Halina Kostrzanowska (Wólka Orłowska)
WYRÓŻNIENIE – Małgorzata Bandosz (Wola Żulińska)
WYRÓŻNIENIE – Maria Guz (Siennica Różana)

Dodatkowo za wysoki poziom jury postanowiło wytypować palmę Pani Krystyny Ostrowskiej (Brzeziny)
na Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę jako palma współczesna. – Nagroda specjalna Dyrektora
KDK

Komisja serdecznie dziękuje za nadesłane prace jednocześnie gratulując wszystkim uczestnikom
umiejętności rękodzielniczych. Przy ocenie prac główne kryteria stanowiły: zgodność z tradycyjnymi
wzorami, techniki wykonania oraz użycie naturalnych materiałów. Komisja z dużym uznaniem odnosi się
do założeń regulaminowych konkursu popularyzującego i kultywującego przejawy współczesnej plastyki
obrzędowej odnoszącej się do okresu Świąt Wielkanocnych. Konkurs aktywizuje lokalnych twórców
ludowych do wykonywania charakterystycznych dla regionu wytworów sztuki tradycyjnej.

Potwierdzeniem zasadności organizowania tego Konkursu jest coraz większa liczba zgłoszeń oraz prace
na wysokim poziomie artystycznym.