Aktualności

Program Stypendialny dla Twórców Ludowych

Aktualności

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowany do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Polski. Zgłoszenia do 30 kwietnia 2023 r.

Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności.

Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem. Efektem zrealizowanych projektów twórczych ma być wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem.

Wnioskodawcy, którzy prześlą formularz zgłoszenia w terminie do 24 kwietnia 2023 roku zostaną poinformowani przez NIKiDW o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych i mają możliwość naniesienia poprawek w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznie. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres:
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi,
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510 180 615

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane do 24 maja 2023 r. i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.

Budżet Programu Stypendialnego NIKiDW dla Twórców Ludowych edycji 2023 wynosi 180 000 zł.

Formularze, regulamin do pobrania na stronie www.nikidw.edu.pl